0670/273-3892 (05.25-től 08.31-ig szünetel)

Általános szerződési feltételek

I. Szerzői jogok / védjegyek

Minden tartalom, amely szerepel  a Weboldalon, mint például szöveg, grafika, logók, ikonok, képek, digitális letöltések, adat-összeállítások és szoftver a DogaAngyal vagy az oldal üzemeltetőjének tulajdona és védett a nemzetközi szerzői jogi törvények által. Az oldalon használt márkanév a DogaAngyal kizárólagos tulajdona és semmilyen termékkel vagy szolgáltatással összefüggésben nem használható, ami nem a DogaAngyal érdekeltségi körébe tartozik.

II. Módosítási irányelvek

A DogaAngyal fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt, az irányelveket, illetve a Feltételeket bármikor bejelentés nélkül változtassa.

III. Ár és fizetés

A DogaAngyal által vállalt Munkát kizárólag abban ez esetben indítjuk el, illetve kézbesítjük, amikor a teljes, avagy az előre írásban kialkudott megbízási díj megérkezik hozzánk.

A banki átutalás költségei mind a tranzakciót indító, illetve a fogadó bank részéről a Megrendelőt terhelik.

Minden olyan információ, amit a deviza árfolyamokkal kapcsolatban adunk kizárólag tájékoztató jellegű és bármikor változhat.

A Megrendelő beleegyezik, hogy megfizeti a kölcsönösen, írásban kialkudott vételárat beszámítás, levonás és viszontkereset nélkül.

A terjedelem meghatározásakor a DogaAngyal sztenderd oldalakkal számol. Egy sztenderd oldal a következőknek felel meg: 12 Times New Roman, 1,5 sorköz; ,3,5/2,5/2,5/2,5 cm margók,  1800 karakter szóközökkel együtt.

Amennyiben a DogaAngyal tartozik a Megrendelőnek, úgy mindent megtesz, hogy ésszerű keretek között teljesítse kötelességét. A térítés időtartama semmiképpen nem haladja meg a 30 napot.

DogaAngyal a Megrendelő 7 napot meghaladó tartozása esetén átadja a tartozást követelés-kezelő partnerének . A tartozás behajtásával kapcsolatos költségeket teljes egészében a Megrendelő viseli. A 7 nap a dokumentum elkészültét jelző, DogaAngyal által a Megrendelő megrendelése során megadott e-mail címére küldött e-mail értesítéstől értendő.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy követelés-kezelés esetén DogaAngyal átadja követelés-kezelő partnerének a megrendelés során Megrendelő által megadott személyes adatokat, úgy mint a megrendelő nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, bankszámlaszámát, egyéb fizetési azonosítóját, illetve bármilyen nyilvánosan elérhető személyes adatot.

IV. A Megrendelő által biztosított információk

 1. A Megrendelő beleegyezik, hogy a DogaAngyal rendelkezésére bocsát minden olyan információt, ami a vállalt munka elvégzéséhez szükséges. A Megrendelő biztosítja, hogy az információ pontos, naprakész és teljes. A Megrendelő vállalja, hogy időszerűen a DogaAngyal rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a munka elkészítése közben válik szükségessé.
 1. A Megrendelő felelőssége, hogy a Rendelés leadásakor minden, a Rendeléshez kapcsolódó információt a DogaAngyal rendelkezésére bocsásson. A DogaAngyal ezen információk alapján készíti el az árajánlatát. Az árajánlat elfogadása után adott kiegészítő információkat, avagy kritériumokat a DogaAngyal nem veszi figyelembe a munka elkészítése során. Ezen információk, illetve kritériumok figyelembevételének lehetőségét az Íróink kapacitása határozza meg és a Megrendelő részéről többletköltséggel járhat.
 1. A Megrendelő beleegyezik, hogy a Rendelés leadásakor meghatározott, írásban rögzített határidőkön belül a DogaAngyal rendelkezésére bocsátja a pontos feladat leírást, illetve az esetleges tananyag segédletet.
 1. Amennyiben a Rendelés leadása után a Megrendelő kiegészítő irodalmat, illetve egyéb Dokumentumokat, avagy instrukciókat kíván eljuttatni az Írónknak, ezt a DogaAngyal-nak küldött e-mail formájában tudja megtenni.
 1. A Megrendelő beleegyezik, hogy együttműködik az Íróval a projekt elkészítése alatt és készséggel rendelkezésre áll, amennyiben az Írónak többletinformációra van szüksége a projekt befejezéséhez.
 1. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka befejezését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, illetve költségekért.

V. Kézbesítési irányelvek

 1. A Munka végleges verziójának mindegyikét az ügyfelek által a megrendeléskor megadott e-mail címre, az előre egyeztetett formátumban csatolmányként küldjük. A kézbesítés legkésőbbi időpontja az ajánlatkéréskor megadott nap éjfél. A kiegészítésre, módosításra, illetve pénzvisszafizetésre vonatkozó időtartamokat ezen e-mail kiküldésének pillanatától számítjuk. Az e-mail tárgya a következő: DAXXXX – Megrendelés elkészült. A Rendelés azonosítóját röviddel a Rendelés leadása után küldjük Megrendelőinknek.
 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az internet egy nyitott médium és vállalja az e-mailen történő kézbesítés kockázatait. Továbbá, a Megrendelő vállalja a kézbesítés kockázatait abban az esetben is, amikor írásos megegyezés alapján a fentiektől eltérő kézbesítési módszert választott.
 1. A DogaAngyal adott esetben részletekben is kézbesítheti a megrendelt Munkát, amennyiben a teljes Munka nem áll rendelkezésre.
 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kézbesítésként megjelölt határidők becsült határidők és az előre megadott kézbesítési határidőtől eltérhetnek. Mindent megteszünk, hogy pontosan tartsuk a kézbesítési határidőket azonban javasolt egy olyan határidő megadása, amelynél esetlegesen néhány napos késés nem jelent problémát.
 1. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka kézbesítését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, költségekért.

VI. Minőségbiztosítási irányelvek

 1. A kívánt eredmény érdekében Íróink semmilyen esetben nem térnek el a Megrendelő által a megrendelőlapon megadott specifikációktól. Megjegyezzük, hogy a saját irányelveink által támasztott minőséget garantáljuk, azonban oktatási intézmény által adott értékelésért semmilyen esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni.
 1. A plágium kizárása érdekében minden Dokumentumot ellenőrzünk a kézbesítés előtt. A teljes szöveg plágium szkennelésen megy keresztül, amit plágium felismerő szoftver végez és hitelesít.

VII. Lemondási, felülvizsgálati, javítási irányelvek

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt Munka teljes mértékben a Rendelés specifikációinak megfelelően készül. Ennek tükrében a Rendelés törlésére a DogaAngyal által a Rendelés elfogadásáról szóló e-mail kiküldése után nincs lehetőség.
 1. A megfizetett munkadíj, avagy előleg nem visszatérítendő.
 1. A DogaAngyal felülvizsgálati és javítási lehetőséget biztosít Megrendelőinek. Ügyfeleink térítésmentesen kérhetik az általuk rendelt Munka felülvizsgálatát és javítását feltéve, hogy a javított/kiegészített változat nem haladja meg az eredeti oldalszámot. Amennyiben az oldalszám megnő, díjat számítunk fel. Amennyiben a felülvizsgálat, avagy javítás után az oldalszám csökken, nem áll módunkban díjat visszatéríteni.
 1. Az ingyenes felülvizsgálat, illetve javítás igénybevételének igényét a kézbesítéstől számított 5 napon belül szükséges jelezni az info@dogaangyal.hu e-mail címen. Terjedelmes Rendelések esetében (20 oldalnál hosszabb) ez az időtartam 14 napra bővül. Amennyiben a Megrendelő nem jelzi elégedetlenségét ezen időtartamokon belül, azt feltételezzük, hogy elégedett. Amennyiben a felülvizsgálatot, illetve javítást plágium miatt kezdeményezték, egy részletes plágium riportot szükséges csatolni. A DogaAngyal vállalja, hogy legfeljebb 7 napon belül reagál minden Megrendelő elégedetlenséget tartalmazó megkeresésre.
 1. A DogaAngyal ésszerű keretek között törekszik arra, hogy a Munkával kapcsolatosan felmerülő elégedetlenséget orvosolja és biztosítsa, hogy a Munkát elkészítő Író rendelkezésre álljon. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a DogaAngyal abban az esetben vállalja a Dokumentumok javítását, illetve kiegészítését, amennyiben részletes leírást kap a problémáról és a kívánt megoldásról. Javításnak az a kérés minősül, ami nem haladja meg a kért anyagmennyiség 10%-ának az átírását. Ezen mennyiségen felül az átírás többletköltséggel jár.
 1. Amennyiben a kézbesített Munka nem felel meg a Rendeléskor támasztott kritériumoknak és a Megrendelő véleménye szerint javításra szorul, a Megrendelő köteles írásban, avagy e-mail útján tudatni a DogaAngyal-lal, hogy pontosan mik voltak a Rendeléskor támasztott kritériumok, amelyeknek az Író nem felelt meg.
 1. Egy adott Munkával kapcsolatos javítás, kiegészítés térítésmentes kérelmére egyszer van lehetőség. Emiatt, a Megrendelő felelőssége teljes egészében átolvasni a kézbesített anyagot és összegyűjteni az összes olyan pontot, amit szeretne felülvizsgáltatni és javíttatni.
 1. Amennyiben a Megrendelő a fentebb meghatározott időintervallumon kívül jelzi javítási, illetve felülvizsgálati igényét, a DogaAngyal díjmentes javítási és felülvizsgálati irányelvei nem érvényesek. Ezen igények kielégítése a Munkát készítő Író elérhetőségétől függ és az eredetileg kialkudott ár feletti költséget jelenthet a Megrendelőnek.
 1. A DogaAngyal jogosult a Megrendelőhöz címzett egyoldalú nyilatkozattal, e-mail útján a megbízást felmondani. Ebben az esetben a megbízás megszűnik, a Megrendelő által a DogaAngyal részére a felmondási nyilatkozat közléséig megfizetett megbízási díj visszajár. Ez vonatkozik részteljesítés esetén, részleges visszatérítésre is. A DogaAngyal köteles a visszajáró összeget a felmondás nyilatkozat közlésétől számított 15 napon belül visszafizetni.
 2. Javítási kérés csak és kizárólag a Javítási Kérelem pontos kitöltésével indítható. Más módon történő megkeresésre nem áll módunkban válaszolni.

VIII. Pénzvisszafizetési irányelvek

 1. Amennyiben a DogaAngyal által a Megrendelőnek kézbesített Munka nem meríti ki a DogaAngyal által hirdetett egyediség és plágiummentesség fogalmát(lsd a plágium irányelvünket), úgy a megbízás teljes ára visszatérítésre kerül a Megrendelőnek.
 1. A pénzvisszafizetési kérelmet a Munka kézbesítésétől számított 5 napon belül szükséges kezdeményezni e-mailben (info@dogaangyal.hu). Amennyiben nem érkezik pénzvisszafizetést kezdeményező e-mail 5 napon belül, mindkét fél elégedettségét feltételezzük. E határidő letelte után már nem fogadunk el ezirányú kérelmet.

IX. Dokumentum szerzői jogai

 1. A megrendelt Munkák 100%-ban eredetiek és a megrendelőlapon megadott egyedi preferenciáknak megfelelőek. Az adott Munka semmilyen körülmények között nem kerül újbóli felhasználásra avagy értékesítésre.
 1. Megrendelő visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy az általa rendelt Munka szerzői joga a DogaAngyal-t illeti. Ennek értelmében Megrendelő a kézbesített Munkát nem másolhatja, nem módosíthatja, nem teheti közzé, nem adhatja át, nem adhatja el és nem készíthet módosított változatokat sem a teljes Munkából, sem annak részeiből. Megrendelő letöltheti a DogaAngyal által kézbesített Munkát és azt saját maga, tanulmányi segédanyagként felhasználhatja feltéve, hogy az irodalmi hivatkozás és forrásmegjelölés szabályait betartja.
 1. Megrendelő semmilyen körülmények között nem tüntetheti fel magát, mint a Munka készítője. A Munkát nem adhatja be oktatási intézményben értékelésre.

X. Engedélyezett felhasználás

 1. Megrendelő beleegyezik, hogy kizárólag az ő felelőssége, hogy a Munka megfeleljen a rendelésében támasztott követelményeknek és egyéb elvárható szabványoknak.
 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Munkában szereplő tartalom kizárólag véleménynek minősül, amely oktatási segédlet céljából készült és semmilyen körülmények között nem minősül szakmai vagy egyéb tanácsnak.
 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kézbesített Munkát kizárólag kutatási segédanyagként használhatja fel.
 1. Megrendelő visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy a DogaAngyal szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veszi igénybe és sem a DogaAngyal, sem a Munkát elkészítő Író nem tehető felelőssé a Munka felhasználásával kapcsolatos döntéseiért, amennyiben azok megsértik a DogaAngyal és a Megrendelő között létrejött Szerződést és/vagy oktatási intézmények szabályait vagy egyéb szabályokat.
 1. Megrendelő nem használhatja fel a Munkát és tüntetheti fel sajátjaként sem oktatási intézményekben, sem egyéb helyen. Amennyiben mégis sajátjaként tünteti fel, úgy automatikusan megsérti a Szerződés szerzői jogokra vonatkozó záradékát és elveszíti a jelen Szerződésben meghatározott jogait a Munka felhasználását illetően.
 1. Megrendelő beleegyezik, hogy a Munka semmilyen körülmények között nem teszi közzé internetes vagy bármilyen egyéb felületen.

XI. Jogi nyilatkozat

 1. A DogaAngyal által nyújtott szolgáltatások és készített Munkák referencia célból készülnek. Ezen iratokat kizárólag segítséget nyújtanak Megrendelőinknek saját Dokumentumaik megírásához.
 1. Megrendelőink kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy szolgáltatásainkat kizárólag saját felelősségükre és a kockázatok teljes tudatában veszik igénybe. Különösképpen, a DogaAngyal nem állítja és nem garantálja Megrendelői számára, hogy:
  1. A Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás megfelel a támasztott követelményeknek.
  2. A Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás folyamatos, időszerű, biztonságos és hibáktól mentes.
  3. A Megrendelő  által igénybe vett szolgáltatás részeként biztosított információ pontos és hiteles.
 1. Azon tartalmak használata, amelyekre a Megrendelő a DogaAngyal által nyújtott szolgáltatások igénybevétele közben tett szert kizárólag a Megrendelő saját belátása szerint és kockázatára történik. A Megrendelő felelősséggel tartozik minden olyan adatvesztésből származó kárért, amit számítógépes rendszer, vagy egyéb eszköz meghibásodása okozott.
 1. Semmilyen a DogaAngyal által szóban vagy írásban adott tanács vagy információ nem eredményez olyan garanciát, amit a Felhasználási Feltételek nem kifejezettem említenek.

XII. A felelősség korlátozása

A Megrendelő beleegyezik, hogy a DogaAngyal nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes, különleges és példaszerű kárért, amely a szolgáltatások használatából, helytelen használatából, avagy a DogaAngyal teljesítményéből ered. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a DogaAngyal-t semmilyen esetben nem terhelheti nagyobb felelősség, mint az eredetileg, a Megrendelő által, az eredő követelés időtartama alatt kifizetett szolgáltatási díj. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a DogaAngyal nem tehető felelőssé azért a kárért, amely az Író/Írók szerződésellenes magatartásából ered, az Író/Írók szerződésszegésének következtében merül fel.

XIII. A Felhasználási feltételek elválaszthatósága

Amennyiben a DogaAngyal által támasztott Felhasználási Feltételek valamelyikét bármely bíróság semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, nem jelenti a teljes Szerződés és Feltételrendszer semmisségét. Ebben az esetben a Feltételeket olyan mértékben kell változtatni, illetve csökkenteni, hogy azok az adott bíróság számára éppen elégségesek legyenek ahhoz ,hogy a Szerződés illetve Feltételrendszer semmisségét megakadályozza. Egy adott Feltétel megváltoztatása nem változtatja meg a többi Feltételt.

XIV. Jogokról való lemondás kiterjesztő értelmezésének tilalma

A DogaAngyal részéről bármely jogról, jogosultságról vagy rendelkezési jogról történő lemondás nem értelmezhető úgy, hogy a DogaAngyal egyúttal bármely más jogról, vagy az érintett jog későbbi érvényesíthetőségének a lehetőségéről lemondana; ugyanúgy bármely jog vagy jogosultság gyakorlásának késedelme sem értelmezhető jogról való lemondásnak.

XV. Vitarendezés

Abban az esetben, ha a DogaAngyal és a Megrendelő közti Szerződés következtében, vagy abból eredően jogvita alakulna ki a két fél között, a Megrendelő vállalja, hogy jóhiszeműen, peres eljárás kezdeményezése előtt közvetlenül a DogaAngyal-lal próbálja rendezni a vitás ügyet.

XVI. Vis maior

A DogaAngyal nem felelős olyan okból fakadó szerződésszegésért, amelyre ésszerű keretek között nincs befolyása. Ezen okok magukban foglalják a DogaAngyal saját alkalmazottainak, illetve alvállalkozóinak sztrájkját, számítógépes, illetve egyéb rendszerek hibáit.