0670/273-3892 (05.25-től 08.31-ig szünetel)

FONTOS INFORMÁCIÓK

A megrendelés előtt nagyon fontos, hogy a legfontosabb információkat közöljük. Az ÁSZF-ben olvasottak és az alábbiak is mind vonatkoznak minden megrendelésre. Ezek nem elolvasása nem mentesíti a megrendelőt a szabályok alól.

Az árajánlatunk minden esetben a mi oldalszámozásunkra vonatkozik, ami 1800 karaktert jelent oldalanként szóközökkel. Ha eltérő terjedelemre van szükséged, akkor azt az ajánlatkérőben jelezd. Mi nem vállalunk felelősséget azért, ha utólag derül ki, hogy neked más mennyiségű karakterre van szükséged.

  1. Határidők

Minden esetben az árajánlatban feltüntetett határidő a vállalásunk határideje (adott nap 24:00-ig). Ezen nem tudunk változtatni, így azt úgy kérjük megadni, hogy biztosan jó legyen, utólag nem tudunk reklamációt elfogadni.

Ha részanyagra van szükség, akkor azt a megrendeléssel egyidőben, az árajánlat kérésekor tudatni kell velünk. Ettől eltérően nem tudunk részanyagot biztosítani. Ha erre vonatkozó információt a megrendelő nem juttat el hozzánk a megadott időben, akkor a határidő automatikusan a leadott végső határidő lesz. Ezért van egy részhatáridő sor megadva az árajánlatkérő oldalon.

  1. Kiegészítő információk küldése

A megrendeléssel kapcsolatos bármilyen információt, amely annak tartalmára, formai követelményére, irodalomjegyzékére vagy bármi másra vonatkozik, szintén a megrendeléssel egyidőben, de legkésőbb 24 órán belül el kell juttatni részünkre. Ezen az időn túl küldött információt már nem tudunk figyelembe venni, csak felár fizetés ellenében. Alap esetben Harvard hivatkozási módot használunk, ha ettől eltérőre van szükség, azt is előre jelezni kell. Utólagos javítást csak felár ellenében tudunk végezni. A hivatkozások száma maximum 6 db 10 oldalanként. Ha ennél többre van szükség, akkor azt is előre jelezni kell az árajánlat kérésnél. Statisztikai számolásokat alapesetben nem végzünk, ha szükség van rá, akkor azt is jelezni kell az árajánlat kérésekor.

  1. A megrendelés életbelépése

A megrendelés akkor lép életbe, amikor a munkadíj vagy annak megfelelő része beérkezik hozzánk. A fent megadott határidő ekkortól számít.

  1. Javítások

Minden anyagrészt egyszer tudunk ingyenesen javítani, így tehát fontos, hogy minden javítandó dolgot egyszerre közöljön a megrendelő. Ezen felül felár ellenében történik a javítás. Javítási kérést csak és kizárólag a Javítási Kérelem dokumentum pontos kitöltésével és megküldésével lehet kezdeményezni. A kérelem elbírálása 48 órán belül történik.

A javításra egy hetes határidőt tudunk vállalni.

  1. Szubjektivitás

A megrendelő a megrendelés leadásával elfogadja, hogy a dokumentumot egy másik személy, a saját szavaival, a saját véleményét tükrözve, a saját tudásának megfelelően készíti el. Erre vonatkozóan reklamációt nem tudunk elfogadni.

  1. Megrendelés törlése

Mivel egy dokumentum elkészítése összetett kutatómunkából, és felkészülésből áll, valamint az írók a meglévő munkáik kárára nem vállalnak el újabb munkát, így a megrendelés törlésére semmilyen körülmények között nincs lehetőség. Nincs lehetőség csak a félig elkészült munkát sem kifizetni, mivel a munka mennyisége nem áll egyenes arányban az elkészült oldalszámmal, valamint a DogaAngyal-t közvetlenül is kár éri, mivel esetlegesen egy másik munkát nem tudott elvállalni a meglévő megbízás miatt. Mindezek miatt a megrendelés végleges, nem törölhető, a nem megfizetett munkadíj behajtásra kerül.